Oktobra 2011-te, više od 600 penjača se okupilo sa ekipom Petzl RocTrip China. Svi učesnici su...