TAKMIČARSKE LICENCE

 

Licence za takmičenja na veštačkoj steni:

  • Član kluba koji želi da se takmiči na takmičenjima koja organizuje Sportsko-penjački savez Srbije, mora imati plaćenu članarinu kluba za tekuću godinu.
  • Cena takmičarske licence iznosi 1000 RSD godišnje i uplaćuje se na račun kluba.
  • Pre nastupa na takmičenju, takmičar mora uraditi lekarski pregled i obnavljati isti na svakih 6 meseci.
  • Za pokretanje postupka izrade licence obratiti se na email [email protected].

 

Licence za takmičenja na prirodnoj steni i planinsko trčanje u PSS:

  • Član kluba koji želi da se takmiči na takmičenjima koja organizuje Planinarski savez Srbije, mora imati plaćenu članarinu kluba za tekuću godinu.
  • Potrebno je popuniti formulare (023 i 027) koje možete pronaći na sledećem LINKU.
  • Popunjen formular (023 i 027) i prateća dokumenta koja se traže u formularu pošaljite na email [email protected].
  • Nakon popunjavanja formulara, član kluba se upisuje u registar sportista Planinarskog saveza Srbije i dobija takmičarsku knjižicu.
  • Pre nastupa na takmičenju, takmičar mora uraditi lekarski pregled i obnavljati isti na svakih 6 meseci.