Devin Graham, kreator mnogih popularnih youtube video klipova i veliki avanturista, nam sa svojom ekipom predstavlja jednu on luđih...