Ben Moon, jedan od uticajnijih penjača modernog doba, pokušava nam na ovaj način reći koliko je teško...