Kratki video sa obuke penjanja multi-pitch smerova i samospašavanja održane u Libanu.

Učesnici:
Nemanja Čizmić
Dušan Branković
Milica Tubin

 

Autor: Tanja Bogdanić

Muzika: Epic Cinematic Inspirational Percussive Piano Music – Dreamland – Martynas L

(Visited 14 times, 1 visits today)