Nikola Rot u svojoj studiji „Psihologija ličnosti“ motivaciju definiše kao proces svesnog pokretanja i usmeravanja aktivnosti čoveka radi postizanja određenog cilja.

Svaki proces motivacije počinje sa određenim potrebama i završava se nakon njihovog zadovoljenja.

Ako aktivnost kao što je trčanje postavimo kao ljudsku potrebu, onda ovaj kišni dan neće poremetiti ništa u navikama trkača pa će cilj biti i danas ispunjen.

Ako pisana reč nije dovoljna, Eddie Pinero je motivaciju za trčanjem objasnio malo opširnije.

(Visited 36 times, 1 visits today)
2